O nás

Tento portál je prevádzkovaný spoločnosťou E-Vision Consulting, s.r.o., ktorá pôsobí v oblasti internetového podnikania. Zaoberáme sa vývojom a prevádzkou webových aplikácií, pričom sa sústreďujeme predovšetkým na vývoj aplikácií pre vlastnú potrebu.

V rámci našich projektov sa zameriavame hlavne na oblasť elektronických trhovísk, špecializovaných na určité vybrané oblasti. Vyvinuli sme vlastnú softvérovú platformu, na ktorej sú postavené všetky naše portály. Koncept elektronického trhoviska ako taký, umožňuje sústrediť informácie aj predaj tovarov a služieb z danej oblasti od viacerých predajcov na jednom unifikovanom mieste. Pre zákazníka sa tým vytvára široká ponuka produktov či služieb a vysoko konkurenčné prostredie s tlakom na ceny. Sme presvedčení, že tento koncept prináša úžitok a pridanú hodnotu zákazníkom ako aj predajcom. Z tohto dôvodu sa chceme aj v budúcnosti zameriavať práve na túto oblasť. 

 

Naše súčasné projekty

 

TrhKvetov

Krátky popis: internetové trhovisko zamerané na oblasť kvetov, kvetinárstva a súvisiacich tovarov.
Predajcovia: zavedené kvetinárstva, ako aj drobní predajcovia či pestovatelia kivetín.
Geografické zameranie: Slovensko, Česká Republika.
Adresy: www.trhkvetov.sk; www.trhkvetu.cz.

 

Jukkebox

Krátky popis: internetové trhovisko zamerané na oblasť hudby a hudobného priemyslu.
Predajcovia: amatérsky, poloprofesionálni aj profesionálni hudobníci.
Geografické zameranie: Slovensko, Česká Republika.
Adresy: www.jukkebox.sk; www.jukkebox.cz.